Závisť alebo žiarlivosť? Dávajte si na to pozor!


Možno by ste si mohli myslieť, že predsa o nič dôležité nejde, veď predsa patria medzi obyčajné, bežné prejavy ľudskosti. Sú však oveľa deštruktívnejšie, než by ste sa domnievali. Ohrozujú nie len psychické, a fyzické zdravie nás samých ale sú toxické aj voči iným ľuďom z nášho okolia, samozrejme, že ovplyvňujú aj jedincov, ktorých do žiarlivostných či závistlivých prejavov sami zahŕňame. Dá sa dokonca povedať, že čím je človek viac závistlivejší a hľadí na iných viac, ako sám na seba, tým je jeho psychika horšia.

žárlivost.png

Všetky tieto prejavy sa samozrejme líšia podľa pohlavia, inak sa prejavuje žiarlivosť a závisť u mužov, a inak sa prejavuje u žien. Prejavy závisti sú iné u žien ako u mužov. Prirodzene ide najmä o to, že ženy na závisť reagujú prevažne smútkom, zatiaľ čo muži zvyknú obviňovať seba a ľudí z ich okolia. Najzásadnejší rozdiel, ktorý je zodpovedný za mnohé nasledovne prejavy je ten, že samotný smútok je zodpovedný za skleslú náladu, zatiaľ čo hnev vyvoláva agresiu, ktorá zasa vyvoláva agresívne správanie a kriminalitu.

zamilovanost.jpg

Sú to tiež emócie, ktoré nie sú príliš spoločensky tolerované, a preto sa veľmi často stretávame najmä so situáciami, kedy ich jedinci, ktorí ich prežívajú potláčajú, alebo sa o to aspoň pokúšajú, čo daný hnev alebo smútok pretláča do pozadia. Takéto správanie je však veľmi nezdravé, pretože vedie k poruchám zdravia, ako aj správania. Každá emócia, s ktorou prídeme do kontaktu si vyžaduje prijatie, akceptáciu, prípadne vysporiadanie. Veci sa musia riešiť, nie potláčať. Čím viac a dlhšie v sebe neželané emócie zadržiavame, tým pravdepodobnejšie naraz vypuknú v najnehodnejšej chvíli.
Udržiavanie takýchto negatívnych emócie tiež vedie k depresiám a potláčaniu prospešných pozitívnych emócií, ako aj vlastností človeka. Vedia teda veľmi nepriaznivo zmeniť náš charakter k horšiemu, keďže patri k pocitom, ktoré vyvolávajú automatické negatívne prejavy. Musíme si ich byť preto plne vedomí a naučiť sa s nimi zaobchádzať.