Roboty nahradia do roku 2030 až 20 miliónov pracovných miest v továrni

Ľudia presídlení z týchto pracovných miest pravdepodobne zistia, že porovnateľné úlohy v sektore služieb boli vytlačené aj automatizáciou.
 
Zvýšenie automatizácie však podporí aj pracovné miesta a hospodársky rast.
 
Firma vyzvala na prijatie opatrení na zabránenie škodlivému nárastu nerovností v príjmoch.robot.jpg
 
Každý nový priemyselný robot vyhladí 1,6 výrobných pracovných miest, uviedla firma s najmenej postihnutými regiónmi.
 
Regióny, v ktorých má viac ľudí nižšie zručnosti a ktoré majú tendenciu mať slabšie ekonomiky a vyššiu mieru nezamestnanosti, sú oveľa zraniteľnejšie voči strate pracovných miest v dôsledku robotov.
 
Okrem toho, pracovníci, ktorí sa sťahujú z výroby, majú tendenciu získavať nové pracovné miesta v oblasti dopravy, stavebníctva, údržby a kancelárskej a administratívnej práce – čo je zase náchylné k automatizácii, uviedla.
 
V priemere by každý ďalší robot nainštalovaný v týchto regiónoch s nižšou kvalifikáciou mohol viesť k takmer dvojnásobnému zníženiu počtu pracovných miest v porovnaní s regiónmi s vyššou kvalifikáciou v tej istej krajine, čím by sa zhoršila hospodárska nerovnosť a politická polarizácia, ktorá už rastie.
 
Táto správa však predstavuje podrobnejší pohľad, pričom zdôrazňuje, že prínos produktivity z automatizácie by mal podporiť rast, čo znamená, že čo najviac pracovných miest sa vytvára ako stratených.
 
A zatiaľ čo vidí robotov, ktorí sa sťahujú z tovární a do služieb, je stále vo výrobe, že správa bude mať najväčší vplyv, najmä v Číne, kde by mohli byť armády pracovníkov nahradené strojmi.umělá inteligence.jpg
 
Tam, kde sú ohrozené pracovné miesta v oblasti služieb, sú to skôr v odvetviach, ako je doprava alebo stavebníctvo, a nie zákon alebo žurnalistika, a ľudia s nižšou kvalifikáciou, ktorí sa mohli presťahovať z výroby, ktorá je zraniteľná.
 
Oxford Economics tiež zistil, že čím viac pracovných miest sa opakuje, tým väčšie je riziko, že budú vymazané.
 
Pracovné miesta, ktoré si vyžadujú viac súcitu, tvorivosti alebo sociálnej inteligencie, budú s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať v tom, aby ich ľudia vykonávali „celé desaťročia“.
 
Firma vyzvala tvorcov politiky, podnikových lídrov, pracovníkov a učiteľov, aby sa zamysleli nad tým, ako rozvíjať zručnosti pracovnej sily s cieľom prispôsobiť sa rastúcej automatizácii.
 
Od roku 2000 už bolo robotom stratených približne 1,7 milióna pracovných miest, z toho 400 000 v Európe, 260 000 v USA a 550 000 v Číne.