Rubriky
Vzdelanie

Vysokoškolské tituly


Vysoká škola
Stále viac a viac ľudí po skončení strednej školy využíva možnosť rozšíriť svoje vzdelanie. Najlepšou formou ako to dosiahnuť je pokračovať v štúdiu oficiálne a prihlásiť sa vysokú školu alebo inak povedané, univerzitu. Tisíce absolventov týchto inštitúcií každý rok menia svoje občianske preukazy. Prečo? Pretože výsledkom štúdia na vysokej škole je, okrem znalostí samozrejme, právo užívať akademický titul. To sú tie písmenká s bodkou pred ale i za menom. Koľko ich však existuje, ako ich získať a čo vlastne znamenajú? Aby sme to uľahčili zameriame sa na tie, s ktorými sa stretnete najčastejšie a sú bez problémov udeľované na Slovensku.svet a diplom.png
Tituly
Existujú tri úrovne štúdia a pre každú úroveň platia iné pravidlá a udeľujú sa iné tituly. Zároveň si rôzne odbory tituly prispôsobujú svojmu poľu pôsobnosti. Prvé dve úrovne sú tituly písané pred menom a tretia úroveň, niekedy aj tzv. postgraduálne štúdium, obsahuje tituly písané za menom.

  • Prvá úroveň: Bc. – bakalár
  • Druhá úroveň: Mgr. – magister (množstvo odborov, v umení Mgr. art.), inžinierske tituly Ing. a Ing. art. (inžinier a inžinier architektúry) a lekárske štúdiá MUDr., MVDr., MDDr. (lekári všeobecnej, veterinárnej a zubnej medicíny), patria sem tiež tzv. malé doktoráty – rigorózna skúška, PhDr. (doktor filozofie), JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor prírodných vied), PaedDr. (doktor pedagogiky), ThDr. (doktor teológie), PharmDr. (doktor farmácie)
  • Tretia úroveň: PhD. – doktor, ArtD. – doktor umenia, ThLic. – licenciát teológie, ThDr. (plus PhD.) – doktor teológie.

pravítko, pero, kalkulačka.jpg
Čo s nimi
Každý titul si vyžaduje rozličnú dĺžku štúdia a je možné ho získať len výberom konkrétneho odboru. Ale práva vďaka tomu získate nie len vedomosti, daného odboru ale i možnosť lepšieho uplatnenia sa. Stále pretrvávajú u niektorých, že vysoká škola je strata času. Nie je to pravda. Aj na akademických tituloch možno ukázať, že sa vyplatí. Môžete čakať lepšie platové ohodnotenie a možnosť medzinárodného uznania. A na záver samozrejme vyžadovať od ľudí adekvátne oslovenie. Teraz keď máte jednoduchý prehľad, čo takto si pozrieť nejaké ponuky univerzít? Aký titul by ste chceli už možno viete.

Rubriky
Nákupy

Kvalitné a úsporné osvetlenie do vnútorných priestorov


Pre kvalitné osvetlenie vnútorných priestorov sa nemusia používať len klasické žiarovky, ale takisto efektívnejšie svetelné panely. Tie môžu disponovať rôznymi tvarmi, no všetky sa dajú pomerne jednoducho a prakticky zasadiť na požadované miesto. Následne vás čaká spoľahlivo osvetlená miestnosť, príjemná atmosféra a v prípade, ak ide o led panel, takisto úspornejšia forma osvetlenia s dlhou životnosťou, ktorá pravidelne šetrí energiou.Žiarovka, osvetlenie.jpg

  • Výsledkom je jasné svetlo, kvalitná viditeľnosť a osvetlenie, ktoré okrem elektrickej energie a poplatkov šetrí tiež kvalitu nášho zraku.

V skratke si môžeme predstaviť svetelné objekty disponujúce modernou technológiou, štíhlym dizajnom s veľmi tichou a spoľahlivou prevádzkou, ktorá vďaka princípu LED umožňuje dlhodobé žiarenie z hľadiska vysokej životnosti, ale tiež minimálnej spotreby. To sú v stručnosti dôvody, prečo majú tieto úsporné panely čoraz širšie zastúpenie v podnikoch, firmách, kanceláriách, hoteloch, obchodoch, ale samozrejme tiež v priestoroch bežných bytov, respektíve domovov. Vo svojej podstate sa dajú funkčným spôsobom nasadiť takmer na každý typ stropu.

  • V prípade led panelov je možné zvoliť nielen klasické bielo svetlo, ale takisto atraktívnu viac-farebnú alternatívu s prívlastkom RGB (červená, zelená, modrá).

Ako vybrať správne panely, ktoré by zodpovedali vašim požiadavkám?
Tu je dôležité určiť si najskôr priority na základe toho, do akej miestnosti chcete tento prvok umiestniť. Pre každý priestor sa totiž môže hodiť iný tvar alebo veľkosť či prevedenie. Faktorom je tiež forma uchytenia, ale predovšetkým požadovaný výkon svetla. Tu zohráva dôležitú úlohu veľkosť priestoru, respektíve nutnosť prispôsobiť výkon a parametre svetla k rozmerom miestnosti.LED diódy.jpg
Je však nutné zohľadniť aj kvalitu a fakt, od akého výrobcu panely led kupujeme. Tie v sebe totiž môžu obsahovať menej kvalitnú elektroniku, ktorá pokazí očakávaný efekt. V nejednom prípade je v konečnom dôsledku výhodnejšie vyhnúť sa podozrivo lacným ponukám či neovereným predajcom.