Budúcnosť písania? Chatbot!

Názov článku nie je na 100% výstižný, pretože chatboty sú aplikované už dnes, v prítomnosti. Slovo budúcnosť som použil preto, lebo táto služba ešte nie je dnes taká rozšírená, akoby sme si predstavovali. No je dosť možné, že o pár rokov si túto službu bude zaobstarávať čoraz viac ľudí. Túto službu ocenia predovšetkým zamestanci a podniky, ktoré vykonávajú kancelársku činnosť. Chatboty uľahčia prácu, no otázne je, či budú spoľahlivé. Dôležité teda zostáva, aby boli správne naprogramované. Jedná sa o stroje, takže sú tu určité pochybnosti, ale aj pozitívá. Najnespokojnejší som v otázke, či budú ľudské zdroje v tejto práci naďalej potrebné. Rýchlosť písania týchto botov by zamestnancov určite nahradila, no jedná sa o stroj, ktorý predsa môže bez príčiny pochybiť.

robot

Takže znepokujujú ma 2 veci:
1. Pokiaľ si podnikatelia zaobstarajú službu v podobe chatbotov, nebudú potrebovať ľudský zdroj, takže vznikne nezamestnanosť.

2. Nebude chýbať pri písaní ľudský faktor?

Podľa doterajších využití a testovania týchto služieb sa zistilo, že človek nebol schopný rozpoznať, či mu z druhého počítača písala osoba, alebo chatbot. Na jednej strane je to fascinujúce a na druhej to naháňa strach.

management

Ďalší zaujímavý test musí spĺňať jedno pravidlo. Osoba, ktorá si s chatbotom píše, sa musí dostať do stavu, kedy je schopná pozvať tohto bota na pivo, či kávu. Samozrejme osoba netuší, že na druhej strane sedí bot. Bot však musí človeka presvedčiť a pobaviť natoľko, aby v ňom vzbudil takúto dôveru. Tento test má i humorný názov- “ Pivný test.“

Kancelársku prácu a byrokraciu, dokonca vybavovanie cez internet, považuje veľa ľudí za otravné. Chatboty by nám však mohli v tomto smere významne pomôcť.
Ale zaujímavým faktom zostáva, že nad poskytovaním a predaním týchto služieb sa uvažovalo už v roku 1964. Vtedy sa však jednalo o primitívny model, s primitívnou komunikáciou, ktorý slúžil skôr na pobavenie. Naviac si musíme uvedomiť, že v tej dobe vládol medzi spoločnosťou konzervatizmus, takže podobné novinky a ich zavedenie do praxe neboli vítané.