Zaujímavé vedecké štúdie o deťoch

V rodičovstve sa častokrát učíme byť dobrými rodičmi takpovediac za pochodu, to znamená, že na vlastných deťoch zisťujeme, čo vo výchove platí a čo je len teória, ktorú si však musíme podľa okolností prispôsobiť. Niekedy je to naozaj ťažké, rozhodnutia, akým smerom sa vo výchove uberať, či typom sparťanskej výchovy alebo radšej láskavej ruky. Nájsť zlatú strednú cestu vám možno pomôžu aj výsledky nových vedeckých poznatkov.

nožičky

  • Používanie techniky rodičmi spúšťa zlé správanie detí

Pribúda počet výskumov, ktoré zisťujú, ako vplýva používanie smartphonov na deti. Zistilo sa, že pre deti je spôsob ich využívania veľmi nákazlivý. Do mobilov pozeráme všade a pri každej príležitosti, aj pri rozhovore s deťmi, a tak sa potom nečudujme, že ony to robia tak isto.Týmto deťom následne hrozí, že budú trpieť rôznymi poruchami pozornosti, správania a môžu byť hyperaktívne či precitlivelé. Ak už musíte, tak si poštu v mobile radšej skontrolujte mimo dosahu detí, napríklad na toalete.

  • Svoje neúspechy si deti musia prežiť sami

Veľkou chybou vo výchove je, ak sa rodičia snažia za každú cenu dieťa ochrániť pred dopadom ich konania a tiež negatívnymi zážitkami. Deti sú tak ukrátené o možnosť poučiť sa z vlastných chýb a napredovať, zlepšovať sa. Rovnakú chybu môžu urobiť potom znova. Musia si prežiť pocity sklamania a poučiť sa z nich.

zlobení

  • Násilie a fyzické tresty vedú k násilníckym sklonom v dospelosti

Výskum takisto potvrdil, že deti, ktoré boli často fyzicky trestané, pravdepodobne budú v dospelosti agresívne a s násilníckymi sklonmi, ktoré sa, bohužiaľ, veľakrát prejavia na najbližších osobách a v rodinnom prostredí.

  • Starostlivý manžel=zdravé deti

Veľmi zaujímavý je výsledok výskumu, z ktorého vylýva, že ak má matka pri výchove detí podporu zo strany manžela, vplýva to pozitívne na zdravie detí, ktoré netrpia tak často kolikami. Záver: pomoc a pozitívna komunikácia medzi rodičmi zabezpečí zdravšie deti.

  • Výhody prvorodených detí

Prvorodené deti podľa výsledkov štúdie majú väčšie predpoklady stať sa úspešnými a pracovať na vyšších pozíciách ako ďalšie deti v poradí. Má to súvis so skutočnosťou, že ich rodičia viac podporujú a povzbudzujú.

  • Ako zistiť IQ bábätka

Odborníci dospeli k záveru, že vývoj dieťata po psychickej stránke môže predpovedať zloženie mikrobiálnych výlučkov v prvom roku života. Lepšie na tom boli deti, ktorých črevná mikroflóra nebola taká rozmanitá.