Prilepšite si výrobkami s vlastného dvora

Na to aby ste mohli predávať vami vypestovanú zeleninu, či ovocie nemusíte byť podnikateľom. Teda nepotrebujete živnostenské oprávnenie. Ide o predaj vlastných pestovateľských, alebo chovateľských prebytkov v malom množstve a priamo zákazníkovi. Čo presne znamená „malé množstvo“ upravuje samozrejme zákon (Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z.). Ako príklad môžeme uviesť konzumné zemiaky. V tomto prípade môžete predať do dvoch ton zemiakov za rok. Množstvá sa však líšia od konkrétnych produktov.

farma
 
Pri tomto type predaja nepotrebujete vlastniť registračnú pokladňu.Musíte však viesť takzvanú jednoduchú evidenciu, prostredníctvom príjmových a výdajových pokladničných dokladov. Tie zakúpite v každom papiernictve.
Živnostenské oprávnenie síce nepotrebujete, ste ale povinný zaregistrovať sa na Regionálnej  veterinárnej a potravinovej správe (RVPs).
 
Čo všetko môžete predávať
 
Predávať môžete ako rastlinné, tak živočíšne produkty, med a výrobky z neho, mlieko a mliečne výrobky.
Ak by ste chceli začať podnikať s predajom húb, ktoré nazbierate v lese, nebude to možné. Povolenie na ich predaj získate iba v prípade absolvovaní štátnych mykologických skúšok. O predaj z dvora nejde ani v prípade, že suroviny na konečný výrobok nakúpite v obchode. Ak teda  kúpite napríklad mlieko v supermarkete a vyrobíte z neho syr, nejedná sa o váš farmársky produkt.
 
– Výrobky môžete predávať priamo zákazníkom, alebo maloobchodným prevádzkam.
 
Ak chcete predávať vajcia, mlieko, alebo mäso musíte svoj chov zaregistrovať na centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.Následne dostanete evidenčné čísla, určené pre jednotlivé zvieratá vo vašom chove (ušné čísla v prípade dobytka, alebo krúžky v prípade hydiny)
Predaj mäsa z hydiny, voľne žijúcej zvery a domácich králikov sa riadi príslušným zákonom (Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z.).

úroda
 
Pri predaji výrobkov rastlinného pôvodu, musíte viesť príslušnú evidenciu o dátume, druhu a množstve vypestovaných a predaných surovín. Ak neprekročíte ročné povolené množstvo predaných výrobkov, ste povinný viesť iba túto evidenciu. Pestovateľská činnosť sa dá pokladať za menej regulovanú, v porovnaní so živočíšnou výrobou.