Zodpovedný prístup

Diplomová práca sa píše u študentov posledného ročníka magisterského študijného programu vysokej školy. Povinnosť napísať a obhájiť také zadanie je zakotvené v zákone o vysokých školách. Kým seminárne diela bývajú v právomoci príslušného učiteľa a ročníkové úlohy riadi príslušná katedra, úlohy tohto typu a dizertačnej upravujú dokumenty platné pre celú fakultu. Usmernenia z fakulty alebo vysokej školy je dobré dodržať, aby ste nemali administratívne problémy so schválením svojho diela. K tvorbe tejto úlohy je nutné pristupovať zodpovedne už od doby, kedy si vyberáme predmet, z ktorého budeme úlohu písať. Informácie o tom, spôsobe písania, voľbe téme odovzdávaní ai. Hľadáme len na webe fakulty (katedry), kde budeme skladať štátnu záverečnú skúšku.

Akčný plán

Diplomová práca sa zadáva v predposlednom ročníku. Nie je na škodu si už v tom čase vytvoriť akčný plán, tj. Proces výberu zadania, tvorby úlohy a prípravy na obhajobu si rozplánovať v nadväznosti na termíny dané fakultou. Najprv je potrebné si ujasniť, z ktorého "predmetu" budeme úlohu písať. Môžu existovať rôzne podmienky – kto chce skladať štátnu skúšku z predmetu A, musí písať z predmetu B. Potom je potrebné si vybrať tému z ponuky učiteľov. Niekedy môže autor úlohy navrhnúť vlastnú tému; stalo sa už, že takúto tému schválil vedúcej zadania úlohy, ale vedenie katedry alebo fakulty nie s tým, že zadanie prekračuje vymedzený predmet či odbor.