Založenie S.R.O.

Založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným je dobrý krok, ako sa finančne osamostatniť a dosiahnuť tak finančnú slobodu. Každá spoločnosť s ručením obmedzeným je právnickou formou.Spoločnosť s ručením obmedzením vzniká založením a následným podpísaním spoločenskej zmluvy. V prípade ak spoločnosť zakladáte sám tak pre vás platí a podpisujete zakladateľskú listinu.Pri založení sro a ich cena Ezmluva je potrebné zložiť základné minimálne imanie spoločnosti, ktoré je vo výške 5000 EUR. Kapitál tvorí vklad všetkých spoločníkov.

Založenie

Každý spoločník, ktorý je súčasťou spoločnosti je povinný zaplatiť vklad vo výške minimálne 750 EUR. Jedna zo základných súčasti pri zakladaní spoločnosti je vybrať si oblasť, v ktorej bude spoločnosť pôsobiť, teda podnikať. Ďalej je potrebné zvoliť si meno vašej spoločnosti. Treba si dať do pozornosti, že toto meno bude vás rovnako aj vašu spoločnosť reprezentovať na obchodnom trhu. Zvoľte si, preto výstižne a ľahko zapamätateľné meno. Vaše meno sa nesmie zhodovať ani sa nijako podobať na žiadne iné obchodné meno. To si viete jednoducho overiť online ešte pred založením vašej spoločnosti. Spoločenská zmluva obsahuje niekoľko dôležitých údajov. Obsahuje napríklad obchodné meno,sídlo vašej spoločnosti, výšku základného imania, taktiež výšku vkladu spoločníkov, zoznam spoločníkov a predmet vášho podnikania.Sídlo vašej spoločnosti je adresa, kde vaša spoločnosť bude sídliť. Takýmto sídlom môže byť napríklad dom, byt, nebytový priestor, budova alebo virtuálne sídlo. Každé takéto sídlo spoločnosti je zapísané v obchodnom registry.

Podpis

Ak počas vašej existencie budete sídlo meniť tak potom je potrebné podať návrh na zmenu sídla v obchodnom registeri. Špecifickou možnosťou je virtuálne sídlo, ktoré som už spomenul. Jedna sa o sídlo, ktoré nemá pre vás fyzickú hodnotu a charakter. Subjekt, ktorý vám takéto virtuálne sídlo poskytne vám bude preposielať vašu korenšpondenciu, ktorá vám na vaše virtuálne sídlo príde. Preposlať vám to môžu na konkrétnu adresu. Taktiež vám budú zasielať notifikácie o prijatej pošte buď SMS správou alebo na e-mailovú adresu. Taktiež sa vedie online evidencia, do ktorej budete mať prístup. Tam si môžete pozrieť históriu vašej prijatej pošty ako aj všetky detaily konkrétnej pošty, ktoré vás zaujímajú. Takáto možnosť je výhodná hlavne pre začínajúcich podnikateľov, ktorí by prenájmom alebo kúpou budovy či nejakých priestorov mohli skôr prerobiť, ako niečo zarobiť.